קליטה

תהליך הקליטה
-

קבלה ליישוב

שבת קליטה

ראיון קליטה

יצירת קשר ראשוני ומילוי שאלון

טופס יצירת קשר ייעודי לועדת קליטה
-