קליטה

תהליך הקליטה
-

יצירת קשר ראשוני

סיור הכרות ומילוי שאלון

שבת קליטה

קבלה ליישוב

טופס יצירת קשר ייעודי לועדת קליטה
-