קליטה

תהליך הקליטה
-

יצירת קשר ראשוני ומילוי שאלון

שבת קליטה

ראיון קליטה

קבלה ליישוב

טופס יצירת קשר ייעודי לועדת קליטה
-