קליטה

תהליך הקליטה
-

קבלה ליישוב

שבת קליטה

סיור הכרות ומילוי שאלון

יצירת קשר ראשוני

טופס יצירת קשר ייעודי לועדת קליטה
-